Kuukausi: toukokuu 2023

Helsingin ydinkeskustan suunnittelusta puuttuu kokonaisnäkemys ja yritysten ääni

Helsingin seudun kauppakamari, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Kaupan liitto ja Helsingin Yrittäjät sekä useat yritykset vetoavat Helsingin kaupunkiin, että kaupunki ottaisi yritykset aidosti mukaan ydinkeskustan kehittämishankkeisiin. Erillisten projektien sijaan kaupungilta halutaan kokonaissuunnitelmaa ydinkeskustan elinvoiman lisäämiseksi ja yritysvaikutusten selkeämpää arviointia.

Kaupan vastuullisuuskysely syventyi erityisesti sosiaaliseen vastuuseen – vastaukset viestivät myös laajemmin vastuullisuustyön haasteista ja mahdollisuuksista

Kaupan liitossa tänä keväänä ensimmäistä kertaa toteutettu Kaupan vastuullisuuskysely pureutui erityisesti sosiaalisen vastuun kysymyksiin. 63 kaupan eri toimialoja edustavaa yritystä antoi liitolle arvokasta tietoa vastuullisuustyöstään. Kattavia toimialatasoisia johtopäätöksiä vastausten perusteella ei voi tehdä, mutta yritysten vastaukset ja näkemykset antavat kuitenkin kiinnostavan, ajankohtaisen poiminnon kaupan alan vastuullisuustekemisestä ja myös arjen haasteista. Liitossa tietoa hyödynnetään niin konkreettisessa toiminnan suunnittelussa kuin viestinnässä ja keskusteluissa sidosryhmien kanssa.

Saavutettavuusvaatimukset ulottuvat myös verkkokauppoihin kesäkuusta 2025 lähtien

Digipalvelulaki laajenee koskemaan uusia palveluja, kuten kuluttajille tarkoitettuja verkkokauppoja, sähkökirjoja ja audiovisuaalisia sisältöpalveluita 28.6.2025 alkaen. Laki pureutuu erityisesti digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimuksiin. Palveluntarjoajia kehotetaan selvittämään, kuuluuko oma palvelu vaatimusten piiriin ja valmistautumaan vaatimusten soveltamiseen hyvissä ajoin.

Kuluttajien luottamus jatkoi matalalla toukokuussa − työllisyysluvut kuitenkin vahvoja  

Toukokuussa kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat selvästi vuodentakaisista, mutta heikkenivät hieman huhtikuuhun verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Odotukset olivat vaisulla tasolla. Nykytilan arvio kuluttajan omasta taloudesta heikkeni varsinkin vuodentakaisesta ja pysyi toukokuussa hyvin matalalla tasolla.   

Analyysi: Kasvava maahanmuutto nostaa ulkomaalaisten työllisten osuutta myös kaupan alalla

Heidi Lauttamäki
Samaan aikaan kun maahanmuuttajien määrä Suomessa on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana, on myös kaupan alan ulkomaalaisten työllisten osuus kaikista kaupan työllisistä lähes kaksinkertaistunut. Kauppa tarvitsee työllisiä, ja maahanmuuttajien määrä onkin kasvanut kaupan alalla lähes jokaisella hyvinvointialueella viimeisen 15 vuoden aikana. Viime vuonna Suomeen muutti enemmän maahanmuuttajia kuin mitä Suomeen syntyi lapsia.

EU-komissio ehdottaa tullivapauden poistamista – pientavaran tilaaminen EU:n ulkopuolelta kallistuu  

EU-komissio ehdottaa EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen tullivapauden poistamista 1.3.2028 alkaen. Tullivapauden lakkauttaminen näkyisi kuluttajilla, kun jatkossa vähäarvoisten pientavaroiden tilaaminen EU:n ulkopuolelta kallistuisi. Suomalaiskaupat hyötyisivät tullivapauden poistamisesta, sillä epäreilu kilpailuetu EU:n ulkopuolisille yritykselle poistuisi. Tullivapauden lakkauttaminen puuttuisi tehokkaasti myös petoksiin.  

EU-komissio laati maakohtaiset suositukset: Kaupan alalle tärkeitä työntekoon ja osaamiseen keskittyvät uudistukset     

Komission ehdotus Suomea koskevista maakohtaisista suosituksista vuodelle 2023 keskittyy julkisen talouden tasapainottamiseen, elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon, osaajapulaan ja energiaan. Suosituksia tukevassa maaraportissa nostetaan esille muitakin kaupalle tärkeitä teemoja, etenkin palveluiden digitalisaatio ja kiertotalouden kehitys.   

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan Unionin hiilirajamekanismin toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta sekä muutettavaksi lakia Tullin hallinnosta. Ehdotetulla lailla annettaisiin Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevaa asetusta täydentävät välttämättömät kansalliset säännökset.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi