Kari Luoto blir verkställande direktör för Finsk Handel

Finsk Handels styrelse har utsett Kari Luoto till förbundets verkställande direktör från och med den 2.4.2024. Luoto är för närvarande verkställande direktör för Finlands Dagligvaruhandel rf.