Dag: 19 februari 2024

Ett effektivt försäljningssystem för läkemedel skulle medföra besparingar på upp till 250 miljoner euro

Finsk Handel uppmuntrar regeringen till strukturreformer i sina ekonomiska beslut vid ramförhandlingarna. Enligt beräkningar som förbundet låtit utföra skulle en strukturreform av detaljdistributionssystemet för läkemedel medföra årliga besparingar på upp till 250 miljoner för staten och konsumenterna. På grund av de ökande kostnaderna för läkemedelsersättningar för den åldrande befolkningen ska reformen inte längre skjutas upp.