Sammanfattning av ändringar i handelns kollektivavtal

Handelns nya kollektivavtal har ingåtts, och de gäller 1.2.2020−31.1.2022.