En omfattande utredning från servicebranscherna: Rekrytering är svårt för hälften av företagen, andelen utländsk arbetskraft ökar i vart tredje företag  

Vartannat företag inom servicebranschen i Finland har svårt att rekrytera kunnig arbetskraft, framgår det av Arbetsgivarna för servicebranscherna Paltas, Finsk Handels, Turism- och restaurangförbundet MaRas och Finanssialas gemensamma barometer om arbetskraft inom servicebranscherna. De branscher som förbunden representerar sysselsätter totalt cirka 1,3 miljoner finländare, vilket är cirka två tredjedelar av hela den privata sektorn.