Finsk Handel och De Högre Tjänstemännen YTN har utarbetat rekommendationer för hybridarbete

Finsk Handel och De Högre Tjänstemännen YTN har tillsammans sammanställt publikationen Ett nytt sätt att utföra arbete och välbefinnande i arbetet, som innehåller rekommendationer om hybridarbete och det sammanhängande välbefinnandet på arbetsplatsen.