År: 2023

Finland är en av världens ledande second hand-marknader

Finsk Handel uppskattar att helhetsmarknadens storlek för cirkulär handel i Finland är cirka 895 miljoner euro. Det största segmentet av cirkulär handel, näthandel mellan konsumenter, har nästan fördubblats sedan år 2015. Tillväxten av näthandeln mellan konsumenter ger också nya affärsmöjligheter för inhemska företag inom handeln. Enligt Finsk Handel skulle FUI-finansiering riktad till företag inom handeln utveckla ekosystem och innovationer inom cirkulär ekonomi och därmed påskynda den gröna omställningen ytterligare.

Antalet sysselsatta inom handeln minskar

Försäljningsvolymen inom detaljhandeln* minskar med cirka 3,5 procent i år, och nästa år är tillväxten knapp. Investeringarna inom handeln minskar också. Antalet sysselsatta inom detaljhandeln kommer att minska med totalt nästan fyra procent under åren 2023–2024 jämfört med år 2022. I sina arbetskraftsreformer bör regeringen också ta hänsyn till sysselsättningen inom konsumenttjänster.

Regeringsprogrammets huvudlinjedragningar stärker den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen – mer ambition behövs för att avveckla monopolen 

Finsk Handel anser att regeringsprogrammets huvudlinjedragningar är lyckade, särskilt när det gäller beslut som stärker den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. I strukturreformerna som gäller avveckling av monopol kom regeringsprogrammets riktlinjer dock av sig. Handeln hoppas att regeringen fortsätter vägen målmedvetet mot en mer europeisk verksamhetsmiljö. 

Helhetssynen och företagens röst fattas i planeringen av stadskärnan i Helsingfors

Helsingforsregionens handelskammare, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finsk Handel och Helsingin Yrittäjät samt flera företag vädjar till Helsingfors stad att den skulle involvera företagen genuint i utvecklingsprojekten i stadskärnan. I stället för separata projekt vill man att staden utarbetar en övergripande plan för att öka stadskärnans livskraft och en tydligare bedömning av företagseffekterna.

EU-kommissionen föreslår att tullfriheten avskaffas – det blir dyrare att beställa smågods från länder utanför EU 

EU-kommissionen föreslår att tullfriheten för nätbutiker utanför EU avskaffas från och med 1.3.2028. Avskaffandet av tullfriheten skulle bli synligt för konsumenterna, eftersom det i fortsättningen skulle bli dyrare att beställa smågods av lågt värde från länder utanför EU. Den finska handeln skulle gynnas av att tullfriheten avskaffas, eftersom den orättvisa konkurrensfördelen för företag utanför EU skulle upphöra. Avskaffandet av tullfriheten skulle också vara ett effektivt sätt att bekämpa bedrägerier. 

Spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln erbjuder företag information om hur den cirkulära ekonomin kan påskyndas

Den nya spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln (Kiertotalous kuluttajakaupassa) erbjuder företag inom handeln information, lösningar och exempel när det gäller att etablera försäljning och uthyrning av begagnade produkter samt bland annat service- och reparationsverksamhet för dessa inom traditionell butikshandel, e-handel och på onlineplattformar. Handeln spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra hållbara konsumtionsval för människor. 

Utbildningshelheten i digital handel fortsätter vid fem universitet

Studiemodulen Digital handel, som inleddes som ett gemensamt projekt mellan Finsk Handel och fem universitet, kommer att fortsätta finnas i universitetens studieutbud och kommer att vara tillgänglig fram till våren 2025 för examensstuderande och för öppna universitetsstuderande vid universiteten. Finsk Handel fortsätter att samordna hela projektet och universiteten fortsätter att ansvara för undervisningen. Studiemodulen stöder handelsföretag i deras kamp med den ständigt ökande bristen på experter.