År: 2023

Överenskommelse om arbetskonflikt inom handeln – förhandlingsresultatet godkändes och strejkerna blev inställda

Nu har det avtalats om anställningsvillkoren för arbetstagare och chefer inom handeln för de följande två åren. Avtalet höjer lönerna med 105 euro från den 1 juni 2023 och med 60 euro från den 1 juni 2024. Dessutom betalas en engångspott på 400 euro till anställda inom handeln i samband med löneutbetalningen i april, varav 200 euro också kan betalas i samband med löneutbetalningen i september 2023. Avtalet är i linje med den så kallade allmänna linjen. 

Handelns försäljning krymper – flitfällor orsakar också huvudvärk

Enligt en färsk prognos från Finsk Handel kommer försäljningsvolymen inom detaljhandeln* att minska med omkring två procent i år, och omsättningen i euro kommer att öka enbart på grund av de ökade kostnaderna och priserna. Kostnadskonkurrensen inom branschen accelererar och antalet sysselsatta minskar. Hård kostnadskonkurrens främjar dock inte utvecklingen av branschen i den internationella konkurrensmiljön, när det också råder brist på kompetent arbetskraft. Med tanke på tillväxten i hela samhällsekonomin – även handeln – är det viktigt för den framtida regeringen att trygga tillgången till kvalificerad arbetskraft.

Riksförlikningsmannen såg inte förutsättningar för att lägga fram ett förslag till förlikning i arbetskonflikten inom handelsbranschen – Finsk Handel är besviken på PAMs ovilja att förhandla

Riksförlikningsmannen såg inte förutsättningar för att lägga fram ett förslag till förlikning i arbetskonflikten inom handelsbranschen eftersom parternas åsikter fortfarande står så långt ifrån varandra. Finsk Handel är mycket besviken över att PAM, trots alla Finsk Handels förslag till lösningar, inte är beredd att förhandla fram en lösning för att undvika strejker. Finsk Handel beslutade i stället att genom egna åtgärder ytterligare skjuta upp de anställdas löneförhöjningar och åtgärder för att utveckla lönesystemet. Strejkerna i de största dagligvarubutikerna och Keskos regionala terminaler inleds på torsdag.

Arbetsministern skjuter upp strejker inom handelns logistikbransch på förslag av riksförlikningsmannen

På förslag av riksförlikningsmannen Anu Sajavaara skjuter arbetsminister Tuula Haatainen upp den första vågen av strejker inom handels logistikbransch. Strejkerna inom lagerbranschen som varslats till den 6-9 februari skjuts upp med två veckor. Strejkerna skjuts upp för att säkra försörjningstryggheten samt livsmedelsförsörjningen för de mest utsatta.

PAM utökade strejkfronten igen – nya massiva strejker i butikerna

Tisdagen den 31 januari meddelade Servicefacket PAM om ytterligare konfliktåtgärder inom handeln. Kollektivavtalsförhandlingarna pågår fortfarande i hög grad och de första strejkerna har ännu inte inletts. Det senaste varslet som gäller butiker omfattar 415 verksamhetsställen med cirka 26 000 anställda. Strejken omfattar bland annat alla K-Citymarketar, Prisma-butiker, Lidl Suomi Ky:s och Veljekset Keskinen Oy:s butiker, 42 Tokmanni-butiker och 14 Kokkolan Halpa-Halli-butiker samt Keskos Logistiks terminaler i Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg.

PAM meddelade om fler strejker inom handeln

Söndagen den 29 januari meddelade PAM om ytterligare stridsåtgärder inom handeln, även om kollektivavtalsförhandlingarna fortfarande pågår och de första strejkerna inte ens har ägt rum. Den senaste strejkvarningen om handelns lager omfattar 47 verksamhetsställen med totalt cirka 4 000 anställda.

Exceptionell vändning mitt i handelns kollektivavtalsförhandlingar – PAM meddelade om omfattande strejker

De kollektivavtalsförhandlingar och löneförhandlingar som Finsk Handel och Servicefacket PAM inledde i januari tog en överraskande vändning när PAM idag på söndagen den 22 januari 2023 meddelade om stridsåtgärder som riktas till den andra veckan i februari. Enligt PAM gäller strejkvarslen för mer än 185 verksamhetsställen med sammanlagt cirka 20 000 anställda. Strejkerna skulle starta i lagren på måndagen den 6 februari 2023 och fortsätta på andra verksamhetsställen inom handeln den 9 februari 2023. Finsk Handel anser att PAMs agerande är oansvarigt och att PAM inte har varit genuint engagerad i förhandlingarna och i att utveckla kollektivavtalet.