Pressmeddelande

Stigande världsmarknadspriser ökar handelns omsättning – sysselsättningen avtar

Enligt Finsk Handel kommer tillväxten av detaljhandelns omsättning i euro under de närmaste två åren främst bero på stigande världsmarknadspriser. Framför allt höjs priserna på grund av kostnaderna för råvaror och energi. Under det sista kvartalet i fjol baserades tillväxten av omsättningen helt på prisökningen. Efter pandemin förväntas sysselsättningen inom detaljhandeln börja minska.  

Finländarnas villighet att handla i fysiska butiker har ökat under coronatiden – att handla mat på nätet väcker intresse

Enligt en färsk undersökning från Detaljhandelns Forskningsstiftelse återspeglas coronapandemin för första gången i de finländska konsumenternas värderingar. Särskilt ungdomar har haft större svårigheter med att handla på nätet, möjligen på grund av problem med tillgängligheten av produkter, och samtidigt är människor mycket villiga att handla i fysiska butiker. De sociala mediernas betydelse för köpbesluten har ökat.

Låt oss inspireras av handeln! − Den nya webbplatsen Kannattavakauppa.fi samlar innehåll om branschens uppgifter och studievägar

För de flesta unga är sökande av sommarjobb och gemensam ansökan till fortsatta studier några av vårens mest betydelsefulla etapper. Finsk Handel representerar företag och arbetsgivare inom handeln och presenterar en av Finlands största branscher på ett mångsidigt sätt på den nya, till unga riktade webbplatsen Kannattavakauppa.fi.  

Den snabbt föränderliga pandemisituationen kräver flexibla och snabba åtgärder

På grund av den snabbt framskridande coronapandemin måste myndigheterna utveckla flexibla åtgärder som möter situationens krav. Praxis som gäller dagpenning vid smittsam sjukdom måste effektiviseras genom användning av företagshälsovården. Förutom restauranger och evenemang påverkas specialbutiker i hög grad av restriktionerna. Det finns fortfarande behov av stödåtgärder.

Konkurrensen intensifierar näthandeln av mat – Kunderna vill ha bekvämlighet i vardagslivet

Antalet regelbundna användare av den elektroniska dagligvaruhandeln har mer än fördubblats jämfört med perioden före coronaviruset i början av år 2020. Särskilt barnfamiljer köper mat på nätet oftare än andra, och de skulle också vara mer intresserade av att testa det. Med nya företag och verksamhetssätt har konkurrensen inom den elektroniska mathandeln först nu börjat på allvar.

Finsk Handel och Företagarna i Finland: Livskraftsarbete i stadscentrum som en prioritet för stadsfullmäktige

Det är nödvändigt att satsa på livskraften i stadscentrum i hela landet, och främjandet av livskraften i stadscentrum måste prioriteras i det arbete som de nya stadsfullmäktige gör, kräver Finsk Handel och Företagarna i Finland. Coronapandemin har tystat stadscentrumen och berövat viktiga kundflöden från specialiserade butiker. Det finns också en långsiktig trend bakom denna utveckling, som förstärks av den ökade näthandeln och den ökande trenden att arbeta på distans.  

Kosmetikamarknaden tar fart nästa år – fler skönhetsprodukter än förra året kommer att förpackas redan till julklappar

I år har efterfrågan på kosmetikaprodukter ökat jämfört med 2020, men den faktiska tillväxten av efterfrågan förväntas för nästa år. I Finland har pandemitiden mest beskattat inköp av smink och dofter, minst av allt produkter relaterade till personlig renlighet. Digitala inköp av kosmetika förväntas växa i snabb takt i framtiden.

Kampanjen Vänligt bemött (Ollaan ihmisiksi) inleds – tillsammans mot osakligt bemötande

Kampanjen Vänligt bemött från Finsk Handel och Servicefacket PAM väcker konsumenterna till att fundera över sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder. Tidpunkten för kommunikationsinsatsen som inleds idag är igen under den hektiska julsäsongen. Den redan traditionella kampanjens budskap är inte föråldrat – tvärtom.