Pressmeddelande

Kampanjen Ollaan ihmisiksi (Vänligt bemött) startat med nytt utseende – tillsammans mot osakligt bemötande

Kampanjen Vänligt bemött, som ordnas av Finsk Handel och Servicefacket PAM, startar idag, den 1.12, med ett förnyat utseende. Kampanjen syftar till att väcka konsumenterna till att tänka på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet hos både expediter och andra som utför kundservicearbeten. Det har skett en ökning av osakligt beteende gentemot personer som arbetar i kundtjänstuppgifter.

Finsk Handels mål för parlamentsperioden 2024–2029: Nästa kommission ska säkerställa konkurrenskraften hos de europeiska företagen inom handeln

Handeln är den största arbetsgivaren inom den privata sektorn i Europa, då en av sju européer i arbetsför ålder arbetar i ett företag inom handeln. Finsk Handel har publicerat sina mål för parlamentsperioden 2024–2029. Att ta hand om verksamhetsförutsättningarna för de europeiska företagen inom handeln måste stå högt upp på den framtida EU-kommissionens uppgiftslista. Målen följer en enhetlig linje med de nordiska organisationerna inom handeln.

Diskussioner om arbetsmarknadsmodellen inleds  

Representanter för arbetsgivare och löntagare inledde i dag fredag diskussioner om att utveckla en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Diskussionerna sammankallades av arbetsgivarorganisationerna Finsk Handel, Kemisk industri, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen inleds

Arbetsgivarförbunden Finsk Handel, Kemiindustrin, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har idag skickat en inbjudan till löntagarcentralorganisationerna för att förhandla om utvecklingen av en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Samtidigt har de ombetts att utse representanter från sina medlemsorganisationer för förhandlingarna som förs mellan branschorganisationerna. Statens arbetsmarknadsverk har också fått en inbjudan till förhandlingarna och de är planerade att starta fredagen 24.11 kl. 9.30.

Förväntningarna på julförsäljningen är högre än förra året

Betydelsen av julförsäljningen i november har ökat år för år, men december är fortfarande årets och säsongens viktigaste försäljningsmånad för detaljhandeln. November är högsäsong för e-handeln, framför allt på grund av den utdragna Black Friday-kampanjen, men december är en riktig fest för fysiska butiker. I år är förväntningarna för julhandeln mer positiva än förra året.