Undantagsarrangemang i Finsk Handels styrelse och styrelsens presidium

Finsk Handels styrelse och styrelsens presidium sammanträder med undantagsarrangemang när Hannu Krook, generaldirektör för SOK och styrelseordförande för år 2022, blir sjukskriven.