Innehållet i det nya kollektivavtalet för handeln − en bredare beskrivning

Det nya kollektivavtalet för handeln har ingåtts och är i kraft 1.2.2022–31.1.2024.