År: 2022

Handeln tackar regeringen för FUI-insatserna – satsningar på strukturella reformer och att stärka sysselsättningen saknades 

Finsk Handel anser att regeringens rambeslut är i rätt riktning, men för reformens del otillräckliga. Handeln är nöjd med regeringens FUI-beslut eftersom de stärker tillväxten på lång sikt. Insatser för att trygga Finlands säkerhet och följderna av kriget i Ukraina är också nödvändiga. Däremot fanns inga lösningar som förbättrar sysselsättningen och avveckla flitfällor i regeringens ramförhandlingar.    

Handelns budskap till ramförhandlingarna: Köpkraften och strukturreformerna måste beaktas

Den långvariga coronapandemin och de militära åtgärderna som Ryssland vidtagit har betydande negativa effekter på ekonomin, vilket kommer att märkas i medborgarnas vardag. Handeln förväntar sig att regeringens ramförhandlingar ger lösningar som stöder köpkraften, regleringsreformer som främjar tillväxten och beslut som tar hänsyn till alla potentiella och kostnadseffektiva energiproduktionsmetoder som svar på de rådande energisäkerhets- och klimatutmaningarna.

Tillkännagivandet av rabatter och erbjudanden förändras i slutet av maj 

De nya bestämmelserna om rabatter kommer att träda i kraft den 28 maj. Från och med detta datum måste konsumenten, utöver rabattpriset eller erbjudandet för varorna, informeras om lägsta priset till vilket varorna har sålts till konsumenterna under 30 dagar före kampanjen. Detta krav gäller inte för lättfördärvliga livsmedel eller rabatter som riktar sig till ett begränsat antal konsumenter, såsom stamkundserbjudanden. 

En reform av den sociala tryggheten skulle bidra till att lösa matchningsproblemet mellan arbetslösa och arbetsplatser

Enligt Finsk Handel finns det allvarliga matchningsproblem av arbetslösa och lediga jobb i Finland. Problemen med tillgången till arbetskraft är också ett välkänt fenomen inom handeln. Reformen av det sociala trygghetssystemet bör påskyndas och flitfällorna avvecklas så att det blir lönsamt att ta emot och arbeta varje arbetstimme. Fredagen den 11 februari fattar regeringen beslut om nya sysselsättningsåtgärder.

Kollektivavtal inom handeln har slutits

Finsk Handel och Servicefacket PAM enades om handelns kollektivavtal sent under tisdagen den 1 februari 2022. Finsk Handel beskriver lösningen som måttlig, men ser också att det i framtiden kommer att krävas bredare strukturreformer för att bevara och utveckla konkurrenskraften inom branschen.

Stigande världsmarknadspriser ökar handelns omsättning – sysselsättningen avtar

Enligt Finsk Handel kommer tillväxten av detaljhandelns omsättning i euro under de närmaste två åren främst bero på stigande världsmarknadspriser. Framför allt höjs priserna på grund av kostnaderna för råvaror och energi. Under det sista kvartalet i fjol baserades tillväxten av omsättningen helt på prisökningen. Efter pandemin förväntas sysselsättningen inom detaljhandeln börja minska.