År: 2022

Regeringen glömde de nödvändiga strukturreformerna i budgetmanglingen

Finsk Handel är besviken över att regeringen fortfarande inte tog itu med Finlands strukturella problem i budgetmanglingen. Regeringen förbisåg såväl utmaningarna i samband med den multipla skattekilen, som flitfällorna i samband med arbetslöshetsskyddet och att arbeta. Regeringens tillfälliga åtgärder för att kompensera för hushållens ökade energikostnader är välkomna. Däremot har den höga elskatten för handels- och tjänsteföretag, och möjligheten att utnyttja den betydande potentialen för spillvärme som handeln erbjuder, helt förbisetts.  

Handelns tillväxt är över – osäkerheten tynger ner handeln och konsumenterna

Enligt en färsk prognos av Finsk Handel sjunker detaljhandelns omsättning* med drygt 2,5 procent i år och ännu mer nästa år. Ökningen av omsättningen i euro beror endast på ökade kostnader och stigande priser. Om Finland och Europa hamnar i en lågkonjunktur fördjupas minskningen inom handeln. Att trygga köpkraften är väsentligt för handelns utveckling och därför borde en minskning av arbetsbeskattningen vara en av de främsta målen för den kommande regeringen. En uppåtgående pris–lönespiral tryggar inte köpkraften.  

En omfattande utredning från servicebranscherna: Rekrytering är svårt för hälften av företagen, andelen utländsk arbetskraft ökar i vart tredje företag  

Vartannat företag inom servicebranschen i Finland har svårt att rekrytera kunnig arbetskraft, framgår det av Arbetsgivarna för servicebranscherna Paltas, Finsk Handels, Turism- och restaurangförbundet MaRas och Finanssialas gemensamma barometer om arbetskraft inom servicebranscherna. De branscher som förbunden representerar sysselsätter totalt cirka 1,3 miljoner finländare, vilket är cirka två tredjedelar av hela den privata sektorn.   

Turbulens i handeln med hemelektronik – Asiatiska nätbutiker väcker misstankar

Enligt Finsk Handels undersökning* gör finländare oftast sina inköp av hemelektronik i butikerna Gigantti, Prisma och Power och i nätbutiken Verkkokauppa.com. I slutet av förra året började försäljningen av hemelektronik minska från pandemins rekordsiffror, och försäljningen kan möta svårigheter under en lång tid framöver på grund av logistikproblem, Kinas coronanedstängningar och komponentbristen. Finländare köper helst inte begagnad elektronik, men förändringar kan ske under de närmaste åren.

Förseningar i lagberedning drabbar företag och konsumenter

Finsk Handel kräver att justitieministeriet och riksdagen tar sitt ansvar för dröjsmålet med genomförandet av EU:s konsumentlagstiftning. Konsumentskyddslagen håller på att ändras för andra gången inom sex månader på ett sätt som kommer att kräva betydande ansträngningar för företagen inom handeln. Trots detta förväntar man att företagen ska anpassa sig till nya skyldigheter nästan över en natt. Mari Kiviniemi, verkställande direktör för Finsk Handel, är förargad över att både företagen och konsumenterna kommer lida av lagberedarnas förseningar.  

Munskyddsrekommendationen slopas i butiker

Finsk Handel och Finlands Dagligvaruhandel rf rekommenderar att man i butikerna slopar den nationella rekommendation om användning av munskydd. Institutet för hälsa och välfärd informerade den 14 april om en allmän avskaffning av munskyddsrekommendationen. Myndighetsanvisningen gäller endast kundernas användning av munskydd. Arbetsgivaren gör sin rekommendation på basis av egen riskbedömning.