Pressmeddelande

Spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln erbjuder företag information om hur den cirkulära ekonomin kan påskyndas

Den nya spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln (Kiertotalous kuluttajakaupassa) erbjuder företag inom handeln information, lösningar och exempel när det gäller att etablera försäljning och uthyrning av begagnade produkter samt bland annat service- och reparationsverksamhet för dessa inom traditionell butikshandel, e-handel och på onlineplattformar. Handeln spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra hållbara konsumtionsval för människor. 

Utbildningshelheten i digital handel fortsätter vid fem universitet

Studiemodulen Digital handel, som inleddes som ett gemensamt projekt mellan Finsk Handel och fem universitet, kommer att fortsätta finnas i universitetens studieutbud och kommer att vara tillgänglig fram till våren 2025 för examensstuderande och för öppna universitetsstuderande vid universiteten. Finsk Handel fortsätter att samordna hela projektet och universiteten fortsätter att ansvara för undervisningen. Studiemodulen stöder handelsföretag i deras kamp med den ständigt ökande bristen på experter.

Det finns inga hinder i grundlagen mot företagsbesöksförbud

Våld- och hotsituationer är en daglig olägenhet inom handeln och ett verkligt hot mot arbetssäkerheten och välbefinnandet. Enligt ett juridiskt expertutlåtande på uppdrag av Finsk Handel kan ett företagsbesöksförbud som liknar tillträdesförbudet i Sveriges lagstiftning också vara lämpligt för Finland, och det finns inga hinder i grundlagen mot det.

Tillväxten av den inhemska näthandeln har avstannat – den digitala digital handeln genomgår förändringar

Tillväxten av den inhemska näthandeln som har pågått i mer än 10 år avstannade förra året, medan inköpen från andra EU-länder ökade. Sammanlagt minskade finländarnas inköp på nätet med cirka sex procent från året innan. Även om den extra tillväxtimpulsen från pandemin nu är förbi, gjorde man fortfarande en tredjedel mer inköp på nätet än före pandemin. Eftersom inköp på nätet blivit vanligare har antalet returneringar av produkter ökat.

Servicebranscherna: Framtidens arbetskraftsbehov måste lösas nu

Finlands utveckling mot ett livskraftigt och modernt servicesamhälle bromsas av en växande brist på kunnig arbetskraft. För att säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft borde följande regering lösa tre problem: Förbättra svaga incitament för arbete, öka arbetskraftsinvandringen och förbättra utbildningens kvalitet och kvantitet.

Majoriteten av väljarna vill avreglera inrättandet av apotek

Det finländska apotekssystemet måste reformeras för att tillgodose medborgarnas behov på ett mer heltäckande sätt än i dag – utan att äventyra den höga säkerhetsnivån. Mer än 60 procent av väljarna välkomnar en avreglering av lagstiftningen om att inrätta apotek, vilket framkommer i en enkät som gjorts på uppdrag av Finsk Handel.

Överenskommelse om arbetskonflikt inom handeln – förhandlingsresultatet godkändes och strejkerna blev inställda

Nu har det avtalats om anställningsvillkoren för arbetstagare och chefer inom handeln för de följande två åren. Avtalet höjer lönerna med 105 euro från den 1 juni 2023 och med 60 euro från den 1 juni 2024. Dessutom betalas en engångspott på 400 euro till anställda inom handeln i samband med löneutbetalningen i april, varav 200 euro också kan betalas i samband med löneutbetalningen i september 2023. Avtalet är i linje med den så kallade allmänna linjen.