Päivä: 18.5.2017

Maksaminen pirstaloituu, piiloutuu ja nopeutuu

Maksaminen pirstaloituu, reaaliaikaistuu ja sulautuu osaksi ostoprosessia. Lisäksi maksamispalvelut ovat murroksessa, joten uusia toimijoita ja uudenlaisia palveluita on tulossa lisää. Nämä maksamisen trendit nousivat esille toukokuun alussa Suomen Pankin maksufoorumissa, joka järjestettiin nyt yhdettätoista kertaa.

Optinen kauppa hyvässä kasvussa alkuvuonna

Optisten tuotteiden ja palveluiden vähittäiskauppa kävi hyvin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Tulokseen vaikutti erityisesti monitehosilmälasien hyvin kehittynyt myynti. Optinen kauppa muodostaa suurimman osan näkemisen ja silmäterveyden markkinasta, jonka kokonaisarvoa toimialajärjestö Näe ry arvioi nyt ensimmäistä kertaa.

Palvelutalous ja kansantalouden mentaalimalli

Hannu Saarijärvi
Suomen kansantalous luo nahkaansa palvelujen kautta. Kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta syntyy palveluista ja viimeisen kymmenen vuoden aikana yksityisten palvelujen kasvu on kompensoinut teollisuuden tuottaman arvonlisän poistumaa. Tietointensiiviset palvelut, matkailu- ja ravintolapalvelut, finanssipalvelut, kauppa ja liike-elämän palvelut vastaavat entistä suuremmasta osasta Suomessa tuotetusta arvonlisästä. Kotimaiset palvelualan yritykset ovat enenevässä määrin peruuttamattomasti mukana kansainvälisessä kilpailussa. Kilpailu on siirtynyt … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi