koronavirus

Yhteistoimintamenettely koronatilanteessa

Tässä ohjeessa on käyty läpi keskeisimmät yhteistoimintamenettelyyn liittyvät asiat työvoiman vähentämistilanteissa liittyen nyt vallitsevaan koronavirustilanteeseen. Yhteistoimintalakia tulee noudattaa yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20.

Kaikkien HUS-alueen kauppojen on tehtävä kirjallinen suunnitelma lähikontaktien tosiasialliseksi välttämiseksi

Tartuntatautilakiin tehdyt väliaikaiset muutokset aiheuttavat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella toimiville elinkeinonharjoittajille uusia, pikaisia velvoitteita tautitilanteen heikentymisen takia. Aluehallintovirasto on laatinut valmiin lomakepohjan, joka toimijan tulee täyttää ja pitää se toimipisteessään asiakkaiden nähtävillä.

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muuttamisesta

Kaupan liitto lausuu kustannustukea koskevan lain muuttamisesta muun muassa seuraavaa: Kaupan liitto pitää kustannustuen kolmatta hakukierrosta tarpeellisena ja esitettyä tukikautta sopivana, mutta kiinnittää huomiota tukikauden erityispiirteisiin. Kustannustuen kolmatta hakukierrosta koskevissa kriteereissä tulisi varmistaa, ettei toimialarajaus vaikuta yritysten tuen saantiin, mikäli tuen saannin muut kriteerit täyttyvät. Kaupan liitto esittää, että kustannustuen määräytymisen liikevaihtoraja laskettaisiin 20 prosenttiin. … Lue lisää

Vastalääke nuorten koronakurimukseen on yhteinen toiveikkuus

Hannu Krook
Kaupan ala on silta työelämään. Yksin S-ryhmän työntekijöistä joka neljäs on alle 25-vuotias. Se tarkoittaa, että työllistämme noin 10 000 nuorta vakituisessa työsuhteessa. Tämän päälle tarjoamme harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja sekä kesätyön tuhansille nuorille vuosittain. Työllistäjän roolista seuraa hyvin kirkas vastuu: perehdyttäminen ja työnohjaus ovat kriittisiä positiivisen kokemuksen tarjoamiseksi, ja erityinen velvollisuutemme on välittää siitä, mitä näille nuorille kuuluu.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi