koronavirus

Kaupan liitto selvitti koronan kotitestien hintoja – apteekkien hinnat vähittäiskauppojen hintoja kalliimmat

Koronan kotitestit vapautettiin vuoden alussa väliaikaisesti arvonlisäverosta. Veron poistolla haluttiin laskea kaupoissa ja apteekeissa myytävien kotitestien hintoja. Miten kävi – onko hinnoissa eroa? Kaupan liitto keräsi hintatietoja vähittäiskaupoista ja apteekeista. Tulos kertoo, että apteekkihintojen keskiarvo on 47 prosenttia suurempi kuin vähittäiskaupan hintojen keskiarvo.

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteislausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja tartuntatautilain muutosta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Kaupan liitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry (jatkossa lausunnonantajat) pyytävät sosiaali- ja terveysministeriötä huomioimaan hallituksen esityksessä seuraavaa: Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanta asiassa Lausunnonantajat katsovat yhteisenä kantanaan asiassa, että nykyinen tartuntatautilain 58 d § on kaupan osalta osoittautunut toimivaksi ja oikeasuhtaiseksi, eikä sitä ole tarpeen muuttaa. Kaupan toimijat ovat pandemian alusta alkaen ja yhteistyössä viranomaisten kanssa tehneet lukuisia toimenpiteitä turvallisen … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Pandemian pitkittyessä kaupan alalla on edelleen tarvetta kustannustuelle. Viranomaisten pandemianhallintaan liittyvät rajoitus- ja suositustoimenpiteet ja niiden vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen ovat heikentäneet monien kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä esitetyllä tukikaudella 1.6.–30.9.2021. Lue lausunto:

Lausunto yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (viides kierros)

Pandemian pitkittyessä kaupan alalla on edelleen tarvetta kustannustuelle. Viranomaisten pandemianhallintaan liittyvät rajoitus- ja suositustoimenpiteet ja niiden vaikutukset kuluttajakäyttäytymisen ovat heikentäneet muun muassa muotikaupan yritysten toimintaedellytyksiä. Kaupan liiton näkemyksen mukaan kaikkia pandemiaan liittyvistä viranomaissuosituksista ja -rajoituksista kärsineitä toimialoja tulee tarkastella tasapuolisin kriteerein. Pidämme esitettyä kustannustuen vuoden 2019 liikevaihtoon perustuvaa vertailuajankohtaa tarkoituksenmukaisena, mutta esitettyä 30 prosentin liikevaihtorajaa … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi