ympäristö

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista (otsoniasetus)

Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Kaupan liitto ry:tä kuultavaksi ja asiantuntijalausuntoa koskien komission ehdotusta EU:n uudeksi otsoniasetukseksi. Valtioneuvosto on antanut ehdotuksesta 25.5.2022 päivätyn kirjelmän. Ehdotuksella pyritään vähentämään otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjä ilmaan ja varmistamaan Montrealin pöytäkirjan velvoitteiden noudattaminen. Otsonikerrosta heikentävien aineiden kieltämisellä on ollut merkittävä vaikutus myös ilmastonmuutoksen kannalta. Lue Kaupan liiton lausunto:

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus)

Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Kaupan liitto ry:tä kuultavaksi ja asiantuntijalausuntoa koskien komission ehdotusta EU:n uudeksi F-kaasuasetukseksi. Valtioneuvosto on antanut ehdotuksesta 25.5.2022 päivätyn kirjelmän. F-kaasujen pääasiallisista käyttökohteista monet, kuten jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet ja sähköiset kytkinlaitteet ovat kaupalle äärimmäisen tärkeitä paitsi myytävien tuotteiden kylmäsäilytyksessä myös myymälätilojen ilmastoinnin ja lämmityksen kanalta. Lisäksi kauppa myy F-kaasuja sisältäviä laitteita … Lue lisää

Varusteleka ottaa vastuullisuuden tosissaan, muttei vakavasti

Varusteleka tunnetaan armeijan ylijäämätuotteiden ja ulkoiluvarusteiden lisäksi tinkimättömän persoonallisesta viestinnästään. Yritys esimerkiksi kiistää jyrkästi olevansa ympäristön ystävä. Mitäs ihmeen puhetta tämä nyt on? Varusteleka osallistui Maailman suurimpaan etäTETiin kaupan alan päivänä 26.11.2021. etäTETissä Varusteleka kertoi nuorille kaupan alan ja verkkokaupan ympäristövastuutyöstä.

Elinkeinoelämän järjestöjen laaja yhteiskannanotto: Tieliikenteen kansalliselle päästökaupalle ei ole Suomessa tarvetta

Liikenne- ja viestintäministeriö on luonnostellut tieliikenteen päästökauppaa koskevan arviomuistion. Elinkeinoelämän 18 järjestön tänään jättämässä yhteisessä lausunnossa toteamme, että tieliikenteen kansallisen päästökauppajärjestelmän luominen ei ole kannatettava ratkaisu.

Kertakäyttömuovidirektiivin vaatimukset

Kaupan liitto järjestää torstaina 27.5. klo 9:00-9:45 webinaarin, joka on suunnattu erityisesti hankinnasta sekä kehitys-, ympäristö- ja vastuullisuusasioista vastaaville henkilöille. Webinaarissa käydään läpi mitä tuotteita kertakäyttömuovidirektiivi koskee ja koska kauppaa koskevat vaatimukset astuvat voimaan. Erityisesti webinaarissa keskitytään heinäkuussa 2021 voimaan astuviin ensimmäisiin vaatimuksiin, myyntikieltoihin ja merkintävaatimuksiin. Webinaarissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä mm. 3.7.2021 alkaen kiellettyjen … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi