verotus

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esitysluonnoksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen kevään 2024 kehysriihessä tekemä kirjaus, jonka mukaan hallitus toteuttaa yleisen arvonlisäverokannan korotuksen voimassa olevasta 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Vastaavasti vakuutusmaksuveron verokantaa ehdotetaan korotettavan … Lue lisää

Hallitus päätti kehysriihessä korottaa veroja – milloin muutokset voimaan?

Pääministeri Petteri Orpon hallitus julkaisi kehysriiheen sisältyvät sopeutustoimet huhtikuun puolivälissä.  Toimet sisälsivät leikkauksia, mutta hallitus päätti korottaa myös veroja erityisen kovakätisesti − ja painotti arvonlisäveroa ja muita välillisiä veroja. Tässä uutisessa käydään läpi veronkorotusten sisältöä ja niiden aikatauluja. Ne koskettavat myös kauppaa.

Veronkorotukset kurittavat kauppaa ja kuluttajaa

Kehysriihen tavoite velkaantumisen taittamisesta on ymmärrettävä, mutta hallituksen päätös nostaa yleistä arvonlisäverokantaa puolellatoista prosenttiyksiköllä on kova isku erityisesti Suomessa toimivalle erikois- ja käyttötavarakaupalle. Myös tarpeelliset rakenteelliset uudistukset jäivät kehysriihessä vähäisiksi.

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Esitysluonnoksella on tarkoitus tarkentaa etämyynnistä suoritettavien valmisteverojen verovelvollisuutta. Verovelvollisuus valmisteverojen suorittamisesta Suomeen olisi jatkossakin ensisijaisesti etämyyjällä, mutta ostaja olisi myyjän lisäksi vastuussa verosta käytännössä silloin, kun myyjä on jättänyt veron … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi kiinteistöinvestointien arvonlisäverotuksesta

Kaupan liitto pitää ohjeluonnoksen rakennetta hyvänä ja kiittelee esimerkkien runsasta määrää. On oleellista huomata, että Valtionvarainministeriö on parhaillaan tarkastelemassa EUT:n tuomion C-787/18 (Sögård Fastigheter AB) vaikutuksia kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyyn Suomessa ja … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Esitysluonnoksen taustalla on pienyritysten arvonlisäverotusta koskevan neuvoston direktiivin toimeenpano kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi sisältää jäsenvaltioille pakollista, sekä vapaaehtoista sääntelyä. Direktiivin tavoitteena on keventää pienyritysten hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa sääntelyä, jotta pienyrityksen … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Kaupan liitto kannattaa savuttomien nikotiinituotteiden, kuten nikotiinipussien, ottamista tupakkalain soveltamisalan piiriin. Savuttomien nikotiinituotteiden sallittu, mutta säädelty myynti on lähtökohtaisesti tehokas keino ehkäisemään nuorisokäyttöä, laitonta kauppaa ja harmaatuontia. Lue koko lausunto: … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettuun lakiin siten, että alkoholiveron tuotto kasvaisi vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Veronkorotusten painopiste olisi viinin, muiden käymisteitse valmistettujen juomien, välituotteiden ja etyylialkoholijuomaryhmän valmisteveroissa. … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi