palvelut

Analyysi: Digitaalinen tuotepassi avaa ovia uusille palveluille, mutta tehokas tiedonhallinta voi olla haaste

Komission hiljattain julkaisema kiertotalouspaketti sisältää kunnianhimoisia avauksia kestävämpien tuotanto- ja kulutustapojen edistämiseksi. Toteutuessaan lainsäädäntö lisää tuottajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien velvoitteita, mutta samalla se voi mahdollistaa uudentyyppisiä liiketoimintamalleja. Merkittävimmät päätökset tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristö- ja ilmastovaikutuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa, jolloin teollisuuden vastuu korostuu. Tasapainon löytäminen on tärkeätä, jotta sääntely ei käänny tavoitteitaan vastaan.

Turvallinen lähiympäristö tehdään yhteistyöllä

Terhi Kuljukka-Rabb, Petri Käyhkö
Jokaisella tulisi olla oikeus rauhalliseen ja turvalliseen kaupassa käyntiin. Kaupan liiton tietojen mukaan häiriökäyttäytyminen kuitenkin lisääntyi viime vuonna paikoin jopa 50 prosenttia, varkaudet puolestaan toimipaikasta riippuen 10‒20 prosenttia. Ilmiö ei rajoitu pelkästään suuriin kaupunkeihin vaan se on tuttu pienemmilläkin paikkakunnilla. Kaupalle kyse on vahvasti myös työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

Kauppa kasvaa, mutta verokiila syö kuluttajien ostovoimaa

Vähittäiskaupan kasvu on tänä vuonna nopeaa, mutta hidastuu vähitellen pandemiaa edeltävälle uralle. Työllisyys ei aivan palaudu vuoden 2019 tasolle, ja kansainvälisen ja kotimaisen kilpailun luomat paineet toimintojen tehostamiselle ja automatisoinnille jatkuvat. Palvelujen moninkertainen verokiila nostaa hintoja ja heikentää ostovoimaa. Työn verotuksen keventämisen pitäisikin olla yksi hallituksen loppukauden päätoimista.

”Tuki on ollut korvaamatonta” – Varusteleka saa Kaupan liitolta sparrausta ja mahdollisuuden vaikuttaa koko alaan

Varusteleka on armeijaylijäämän ja ulkoilun erikoisliike, joka palvelee asiakkaitaan Helsingissä sijaitsevassa myymälässä ja verkkokaupan kautta ympäri maailman. Vuonna 2003 perustettu yritys on kasvanut nopeasti Euroopan suurimmaksi alallaan. Varusteleka on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhönsä Kaupan liiton kanssa.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi