alv

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Esitysluonnoksen taustalla on pienyritysten arvonlisäverotusta koskevan neuvoston direktiivin toimeenpano kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi sisältää jäsenvaltioille pakollista, sekä vapaaehtoista sääntelyä. Direktiivin tavoitteena on keventää pienyritysten hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa sääntelyä, jotta pienyrityksen … Lue lisää

Alv-huojennuksen poisto tulee kiristämään yksinyrittäjän verotusta

Hallitus antoi joulun kynnyksellä pienyritysten arvonlisäverotusta koskevan esityksen. Esityksen myötä pienyritysten verotus kiristyy, kun mahdollisuus soveltaa niin sanottua alarajahuojennusta poistuu. Esitys sisältää myös helpotusta ajankohtaan, josta lähtien yritys on velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta.

Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi alv-raportoinnista, alv-rekisteröinnistä ja alustatalouden arvonlisäverotuksesta

Lausunnolla oleva ehdotus neuvoston direktiiviksi sisältää kolme eri arvonlisäverotusta koskevaa kokonaisuutta. Nämä ovat   Sähköinen arvonlisäveroraportointi Alv-rekisteröinnin helpotukset EU:n sisällä Alustatalouden arvonlisäverotus   Kaupan liitto tukee EU-komission tavoitetta uudistaa arvonlisäverotusta … Lue lisää

Optikoiden verotukseen vihdoin tolkkua: Korkein hallinto-oikeus jyräsi verottajan tiukan linjan 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi marraskuun alussa optikkoalaa koskevan veropäätöksen (KHO:2022:124), jossa optikkoliikkeen tarjoaman ilmaisen näöntarkastuksen katsottiin liittyvän silmä- tai aurinkolasien arvonlisäverolliseen myyntiin. Verotuksellisesti päätös on tärkeä koko toimialalle.  Jatkossa optikkoliikkeiden mahdollisuus vähentää hankintoihinsa sisältynyt arvonlisävero laajenee merkittävästi. 

Verkkokaupan alv-uudistukset keventävät yritysten hallinnollista taakkaa ja parantavat kotimaisen kaupan kilpailukykyä

Hand holding credit card and using computer desktop. Online shopping payment and e-commerce concept
Vuoden merkittävin arvonlisäverotusta koskeva uudistus lähestyy kovaa vauhtia. Heinäkuun alusta lähtien rajat ylittävä kuluttajamyynti eli etämyynti muuttuu, kun verkkokaupan ei tarvitse enää rekisteröityä kaikkiin niihin maihin, joissa sillä on toimintaa. Myös EU:n ulkopuolelta tilatuille vähäarvoisille verkkokauppaostoksille on tulossa kauan odotettu arvonlisävero, joka edistää kansainvälisen verkkokaupan tasapuolisuutta.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi