Kuukausi: maaliskuu 2019

Optisen alan kauppa jatkoi kasvuaan

Optisen alan vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi viime vuonna 1,6 prosenttia lähes 330 miljoonaan euroon. Suurimman tuoteryhmän, silmälasien, myynnissä tehtiin uusi ennätys – niitä myytiin yli 250 miljoonalla eurolla.

Selvitys: aasialaiset verkkokaupat saavat merkittävää kilpailuetua laiminlyömällä EU:n tuoteturvallisuusvaatimuksia

Kaupan liiton tekemä selvitys osoittaa, että aasialaiset verkkokaupat saavat merkittävää kustannusetua myymällä EU-alueelle tuotteita, jotka eivät täytä EU:n tuotelainsäädännön vaatimuksia. Kiinalaisen verkkokaupan tällaisesta tuotteesta maksama hankintahinta on tuotteesta riippuen keskimäärin vain 59−81 % siitä hankintahinnasta, millä suomalainen maahantuoja ostaa EU-vaatimukset täyttävän vastaavan tuotteen Aasiasta.

Case #kauppa: Heinon Tukussa satsataan materiaalitehokkuuden parantamiseen

Elintarvikealan sitoumuksen vuosille 2019−2021 allekirjoittivat Päivittäistavarakauppa ry:n lisäksi Elintarviketeollisuusliitto ry, Suomen Pakkausyhdistys ry sekä kolme ministeriötä: maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Sitoumuksella, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa, vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Polttonesteiden myynti teollisuustuotteiden raaka-aineeksi ei aina edellytä valmisteveron maksamista

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) eli polttoaineverolaki on edellyttänyt valmisteveron maksamista tuotteista, jotka ovat lain perusteella tarkoitettu käytettäväksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina tai niiden apuaineina, jos asiakkaalla ei ole Verohallinnon myöntämää lupaa valmisteverottomalle varastolle. Kaupan liitto ja Teknisen kaupan liitto ovat käyneet Verohallinnon kanssa keskusteluja yleisistä edellytyksistä, joiden perusteella myynti olisi valmisteverotonta myös ilman erillisen ennakkoratkaisun hakemista.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi