Kuukausi: helmikuu 2021

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa PTY ry:n yhteislausunto elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä uudistetaan elintarvikelaki vastaamaan harmonoitua EU-säädöstöä ja jäsennetään valvontakokonaisuutta sisältäen hallinnolliset pakkokeinot, hallinnolliset sanktiot ja rikosoikeudelliset rangaistukset. Siinä myös lisätään viranomaisten valvontakeinoja, mukaan lukien elintarvikealan toimijan luotettavuuden arvioiminen. PTY:lle ja … Lue lisää

Optikoiden TES-neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos

Kaupan liitto ja Toimihenkilöliitto ERTO ovat 24.2. saavuttaneet neuvottelutuloksen optikoiden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulosta käsitellään osapuolten hallinnoissa viikolla 9. Mikäli hallinnot hyväksyvät tuloksen, sisältö tulee julkiseksi ja neuvotteluissa sovituista asioita tiedotetaan mahdollisimman … Lue lisää

Analyysi: Kohti kestävää kulutusta eurooppalaisella sääntelyllä?

Kuluttajat kertovat kaipaavansa enemmän tietoa tavaroiden kestävyydestä ja korjattavuudesta. Lainsäätäjät haluavat vastata toiveeseen säätämällä uusista tiedonantovelvoitteista ja ympäristöväitteiden perustelemisesta. Tieto voi lisätä tuskaa, mutta ei yksistään riitä. Kestävän kulutuksen edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeätä, että yritykset kotimaassa, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toimivat samoilla säännöillä.

Vastalääke nuorten koronakurimukseen on yhteinen toiveikkuus

Hannu Krook
Kaupan ala on silta työelämään. Yksin S-ryhmän työntekijöistä joka neljäs on alle 25-vuotias. Se tarkoittaa, että työllistämme noin 10 000 nuorta vakituisessa työsuhteessa. Tämän päälle tarjoamme harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja sekä kesätyön tuhansille nuorille vuosittain. Työllistäjän roolista seuraa hyvin kirkas vastuu: perehdyttäminen ja työnohjaus ovat kriittisiä positiivisen kokemuksen tarjoamiseksi, ja erityinen velvollisuutemme on välittää siitä, mitä näille nuorille kuuluu.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi