Kuukausi: helmikuu 2021

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa PTY ry:n yhteislausunto elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä uudistetaan elintarvikelaki vastaamaan harmonoitua EU-säädöstöä ja jäsennetään valvontakokonaisuutta sisältäen hallinnolliset pakkokeinot, hallinnolliset sanktiot ja rikosoikeudelliset rangaistukset. Siinä myös lisätään viranomaisten valvontakeinoja, mukaan lukien elintarvikealan toimijan luotettavuuden arvioiminen. PTY:lle ja Kaupan liitolle on tärkeää, että elintarvikkeita koskevassa sääntelyssä saavutetaan tasapaino turvallisuusvaatimusten sekä kohtuullisten elinkeinon harjoittamismahdollisuuksien välillä. Lue lausunto:

Optikoiden TES-neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos

Kaupan liitto ja Toimihenkilöliitto ERTO ovat 24.2. saavuttaneet neuvottelutuloksen optikoiden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulosta käsitellään osapuolten hallinnoissa viikolla 9. Mikäli hallinnot hyväksyvät tuloksen, sisältö tulee julkiseksi ja neuvotteluissa sovituista asioita tiedotetaan mahdollisimman pian. Optikoiden työehtosopimuksen umpeutuminen 28.2.2021 ei näissä olosuhteissa aiheuta toimenpiteitä.   Lisätietoja: Antti Vaaja, johtava työmarkkina-asiantuntija, Kaupan liitto, etunimi.sukunimi@kauppa.fi

Analyysi: Kohti kestävää kulutusta eurooppalaisella sääntelyllä?

Kuluttajat kertovat kaipaavansa enemmän tietoa tavaroiden kestävyydestä ja korjattavuudesta. Lainsäätäjät haluavat vastata toiveeseen säätämällä uusista tiedonantovelvoitteista ja ympäristöväitteiden perustelemisesta. Tieto voi lisätä tuskaa, mutta ei yksistään riitä. Kestävän kulutuksen edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeätä, että yritykset kotimaassa, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toimivat samoilla säännöillä.

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muuttamisesta

Kaupan liitto lausuu kustannustukea koskevan lain muuttamisesta muun muassa seuraavaa: Kaupan liitto pitää kustannustuen kolmatta hakukierrosta tarpeellisena ja esitettyä tukikautta sopivana, mutta kiinnittää huomiota tukikauden erityispiirteisiin. Kustannustuen kolmatta hakukierrosta koskevissa kriteereissä tulisi varmistaa, ettei toimialarajaus vaikuta yritysten tuen saantiin, mikäli tuen saannin muut kriteerit täyttyvät. Kaupan liitto esittää, että kustannustuen määräytymisen liikevaihtoraja laskettaisiin 20 prosenttiin. … Lue lisää

Vastalääke nuorten koronakurimukseen on yhteinen toiveikkuus

Hannu Krook
Kaupan ala on silta työelämään. Yksin S-ryhmän työntekijöistä joka neljäs on alle 25-vuotias. Se tarkoittaa, että työllistämme noin 10 000 nuorta vakituisessa työsuhteessa. Tämän päälle tarjoamme harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja sekä kesätyön tuhansille nuorille vuosittain. Työllistäjän roolista seuraa hyvin kirkas vastuu: perehdyttäminen ja työnohjaus ovat kriittisiä positiivisen kokemuksen tarjoamiseksi, ja erityinen velvollisuutemme on välittää siitä, mitä näille nuorille kuuluu.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi