Kuukausi: lokakuu 2019

Lausunto hallituksen esitykseen koskien arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lausuttavana olevan hallituksen esityksen taustalla on neuvoston 4 joulukuuta 2018 hyväksymä direktiivi (EU) 2018/1910 alv-direktiivin muuttamisesta eli niin sanottu yksinkertaistamisdirektiivi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehdään yksinkertaistamisdirektiivin edellyttämät muutokset. Lue lausunto:

Pidetään kaupunkikeskustat elinvoimaisina!

Kaupan liiton elokuussa julkaisema ennuste kaupan yritysrakenteen kehitysnäkymistä on saanut jo aikaan käytännön toimia. Esimerkiksi Pietarsaaressa selvitys on ollut vaikuttamassa kaupunkisuunnittelukierroksen käynnistämiseen. Mitä pitäisi tehdä, jotta pienempienkin kaupunkien keskustoista löytyisi kauppoja vielä kymmenen vuoden päästä?

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi