Kuukausi: lokakuu 2018

Kestävä kulutus on vahvasti eriytynyttä

Terhi-Anna Wilska
Valtaosa suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja on myös sitä mieltä, että kulutusta tulisi vähentää. Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti sai paljon huomiota erityisesti mediassa, jossa otettiin eniten kantaa nimenomaan yksityisten kuluttajien toimintaan. … Lue lisää

Kaupan yritykset työllistävät aktiivisesti maahanmuuttajia

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät nähdään kaupan alan yrityksissä tärkeänä voimavarana. Organisaation monimuotoisuuden edistäminen sisältyy usein yritysten strategiaan, sillä sen myötä työyhteisö voi paremmin ja tuottaa siten parempaa tulosta. Maahanmuuttajien tehokas työllistyminen edellyttää kuitenkin sekä työelämän että kaupan uudistumista.

Kuullaan kuluttajaa

Jaana Kurjenoja
Kuluttajien mielestä Onnibus on yksi Suomen parhaista palveluyrityksistä – ei kuitenkaan laadun vaan hinnan vuoksi. Asiakkaat arvioivat Onnibusin hinta-laatusuhteen ja hintakilpailukyvyn parhaaksi kaikista tutkimistamme 78 yrityksestä.* Onnibus on murtanut perinteisiä … Lue lisää

Kaupan liitto ja Kuluttajaliitto: kauppatapadirektiiviin kaavailluissa muutoksissa ei huomioida kuluttajaa

EU-parlamentin elintarvikeketjun kauppatapoja koskeva direktiiviesitys voisi toteutuessaan aiheuttaa paljon haittaa kuluttajille. Parlamentin maatalousvaliokunnan mietintöä ei tulisi hyväksyä parlamentin valtuutukseksi trilogineuvotteluihin, vaan se pitäisi ottaa kuluvan viikon täysistunnossa äänestykseen, toteavat Kaupan liitto ja Kuluttajaliitto.

Yhdysvallat vetäytyy Maailman postiliiton yleissopimuksesta: myös Suomessa ryhdyttävä toimenpiteisiin

Maailman postiliiton yleissopimus ja siitä aiheutuva kiinalaisen verkkokaupan subventointi on jo pitkään aiheuttanut kilpailuhaittaa myös suomalaiselle kaupalle. Yhdysvallat on ilmoittanut 18.10 vetäytyvänsä yleissopimuksen piiristä. Suomen on niin ikään syytä harkita kaikkia käytettävissä olevia keinoja kilpailuhaitan eliminoimiseksi.

Muovitiekartta Suomelle: kauppa tyytyväinen toimenpiteiden monipuolisuuteen

Ympäristöministeriö asetti kuluvan vuoden maaliskuussa työryhmän laatimaan Suomelle ensimmäistä kansallista muovitiekarttaa. Sitä on työstetty kevään ja kesän aikana, ja tänään 16.10. se on luovutettu asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Kauppa iloitsee erityisesti ehdotuksesta nostaa globaali muovihaaste Suomen kansainväliselle asialistalle.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi