Kuukausi: lokakuu 2021

Kohti vastuullisia markkinapaikkoja ja reilua kilpailua

Ilari Kallio
Verkon markkinapaikat tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden päästä käsiksi lähes loputtomaan tuotevalikoimaan muutamalla klikkauksella, myyjille valtavasti potentiaalisia uusia asiakkaita. Aina kaikki ei mene putkeen. Silloin kuluttaja tai myyjä voi joutua hakemaan vastausta ongelmiinsa laista eikä välttämättä ole selvää, kuka vastaa mistäkin. Päättäjät yrittävät nyt muuttaa tilannetta monin keinoin.

Kaikkialle työssään taipuva ekonomisti nauttii vapaa-ajallaan jalkapallosta

”Tarinani on tilastomatka. Olen aina ollut kiinnostunut matematiikasta, sanonut sen olevan ainoa vahvuuteni ja rakentanut opiskelu- ja työurani sen ympärille”, kertoo kaupan liiton ekonomisti Bate Ismail. Työuran varrelle on kuitenkin mahtunut paljon muutakin kuin tilastoja ja matematiikkaa. Työ Kaupan liiton ekonomistina  on osoittautunut Batelle kaikkein monipuolisimmaksi ja rakkaimmaksi alaksi.

Lausunto vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan sääntelyn muutoksesta

Kattava vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri mahdollistaa kuluttajille vihreän siirtymän. Lataus-infrastruktuuri on keskeinen osa päästöttömämpään liikenteeseen siirtymisessä. Investointien toteutuminen edellyttää kuitenkin vakaata ja ennakoitavaa lainsäädäntöympäristöä, joka huomioi Suomen erityisolosuhteet sekä liikenteen rakenteen. … Lue lisää

Elinvoimaiset kirjakaupat ruokkivat elinvoimaista lukutaitoa

Laura Karlsson
Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan tänä vuonna. Lakia sovellettiin käytännössä ensimmäisen kerran viime keväänä perusopetuksen 9. luokalla olleisiin, jotka astuivat toisen asteen koulutielle elo-syyskuussa. Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta muutoksella on ikäviä seurannaisvaikutuksia kirjakauppojen toimintaedellytyksiin, ja sitä kautta myös yleisen kirjallisuuden näkyvyyteen, ja edelleen lukuharrastuksen tulevaisuuteen.

Kahden ongelman ratkaiseminen vahvistaisi muotikaupan menestystä

Mari Kiviniemi
Kaupan liitto julkaisi viime viikolla muotikaupan nykytilaa ja tulevaisuutta kartoittavan tutkimuksen. Korona siivitti vuonna 2020 kaupan myyntiä toimialasta riippuen jopa ennätysvauhtiin, mutta kotitalouksien vaate- ja kenkäostokset kutistuivat 24 prosenttia. Lisäksi joka kymmenes alan erikoiskauppa lopetti toimintansa.

Kaupan alan päästöt laskevat tehokkaasti, mutta eivät riittävästi hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä

Kaupan hiili-indeksin mukaan alan kasvihuonekaasut vähenivät 8 prosenttia vuonna 2020. Alan yritysten tekemä kunnianhimoinen päästövähennystyö näkyy hyvässä kehityksessä, mutta hiili-indeksin perusteella päästöjen nykyinen laskuvauhti ei riitä hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuonna 2035. Sähkönkäytön lisääminen ja sitä vauhdittava palvelualojen alhaisempi sähköverokanta ovat hiilineutraalin kaupan alan edellytykset.

Lentokenttien tax-free-myymälöille avataan mahdollisuus myydä myös kotimaan matkailijoille

Monet lentokenttien tax-free-myymälöistä ovat myyneet tuotteitaan pelkästään ulkomaanmatkailijoille tiukkojen verosäännösten vuoksi. Valtiovarainministeriö on nyt laittanut vireille lakihankkeen, jolla myynti kotimaanmatkailijoille tehtäisiin yksinkertaisemmaksi. Hankkeen tarkka aikataulu ei vielä ole selvillä. Kaupan liitto kannattaa muutosta ja on ajanut sitä yhdessä EK:n kanssa.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi