Päivä: 27.1.2020

Kaupan liitto ja PAM jatkoivat Kaupan TES-neuvotteluita maanantaina 27.1.2020

Kaupan liiton ja PAMin työehtosopimusneuvottelut jatkuivat koko maanantain. Osapuolet aloittivat neuvottelemalla Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksesta ja jatkoivat Kaupan työehtosopimusneuvotteluita koko päivän. Vielä on paljon neuvoteltavaa jäljellä, ja seuraavan kerran osapuolet kokoontuvat keskiviikkona 29.1.2020. Työryhmät jatkotyöstävät tekstejä huomenna.

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

Kaupan liitto, Päivittäistavarakauppa ry ja Teknisen Kaupan Liitto esittävät lausuntonaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmaan seuraavaa: Onko arvioinnin lähestymistapaan tai menetelmiin kommentteja tai kehittämistarpeita? Pidämme erittäin kannatettavana, että laaditaan strateginen, koko valtakunnan käsittävä pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka kokoaa yhteen tavoitteet, toimenpiteet ja rahoituksen. Tämä on ollut elinkeinoelämän tavoitteena jo vuosien ajan. On ensisijaisen tärkeää, että suunnitelma … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi