VAK

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Kaupan liitto ja Teknisen Kaupan Liitto ovat antaneet lausuntonsa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvista laeista. VAK-lain uudistus on merkittävä ponnistus ja sen tavoitteet vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuuden edistämiseksi tärkeät. Uudistukset tulee toteuttaa niin, että yrityksille aiheutuvat vaikutukset kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan minimoidaan, jotta suomalaisen kaupan kilpailukyky ei kärsisi. Lue lausunto:

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi