Kauppa ja TAT viestintäyhteistyössä

Kaupan liitto tekee nuorisoviestinnässä tiivistä yhteistyötä Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kanssa. Tavoitteena on helpottaa nuorten ammatinvalintaan liittyvää päätöksentekoa kertomalla alan ammateista. Opoille ja opettajille jaetaan puolestaan yhteisvoimin tietoa nuoren tukemiseksi työuran valinnassa.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi