Päivä: 8.2.2018

Kauppa ja TAT viestintäyhteistyössä

Kaupan liitto tekee nuorisoviestinnässä tiivistä yhteistyötä Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kanssa. Tavoitteena on helpottaa nuorten ammatinvalintaan liittyvää päätöksentekoa kertomalla alan ammateista. Opoille ja opettajille jaetaan puolestaan yhteisvoimin tietoa nuoren tukemiseksi työuran valinnassa.

Palveluiden sähköveroa pitää alentaa

Kansainvälinen verkkokauppa tuo Suomessa kaupalle yhä enemmän kilpailua rajojen yli. Sähköveron alennus on tarpeen, jotta suomalainen kauppa olisi kustannuskilpailukykyinen.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi