Päivä: 17.1.2022

Kaupan TES-neuvottelut jatkuivat 17.1.2022

Kaupan liitto ja PAM käynnistivät Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusneuvottelut maanantaina 17.1. Osapuolet jatkavat asioiden jatkotyöstämistä seuraavaksi pienemmillä kokoonpanoilla. Ison pöydän neuvotteluihin kokoonnutaan seuraavaksi torstaina 20.1.2022.

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteislausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja tartuntatautilain muutosta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Kaupan liitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry (jatkossa lausunnonantajat) pyytävät sosiaali- ja terveysministeriötä huomioimaan hallituksen esityksessä seuraavaa: Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanta asiassa Lausunnonantajat katsovat yhteisenä kantanaan asiassa, että nykyinen tartuntatautilain 58 d § on kaupan osalta osoittautunut toimivaksi ja oikeasuhtaiseksi, eikä sitä ole tarpeen muuttaa. Kaupan toimijat ovat pandemian alusta alkaen ja yhteistyössä viranomaisten kanssa tehneet lukuisia toimenpiteitä turvallisen … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi