Tulevaisuusselonteko vauhdittaa kaupan alan uudistumista ja kansainvälistä kilpailukykyä

Kaupan liitto pitää valtioneuvoston tänään hyväksymää kaupan toimialan tulevaisuusselontekoa tervetulleena ja tarpeellisena, sillä alan kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Kaupan liitto on tyytyväinen esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) painotuksiin, jotta digitalisaation mahdollisuuksia kyetään hyödyntämään. Sen sijaan kaavoitus sekä alkoholi- ja apteekkisääntely olisivat kaivanneet rohkeampaa uudistamista. 

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi