Päivä: 10.11.2022

Tulevaisuusselonteko vauhdittaa kaupan alan uudistumista ja kansainvälistä kilpailukykyä

Kaupan liitto pitää valtioneuvoston tänään hyväksymää kaupan toimialan tulevaisuusselontekoa tervetulleena ja tarpeellisena, sillä alan kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Kaupan liitto on tyytyväinen esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) painotuksiin, jotta digitalisaation mahdollisuuksia kyetään hyödyntämään. Sen sijaan kaavoitus sekä alkoholi- ja apteekkisääntely olisivat kaivanneet rohkeampaa uudistamista. 

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnolla oleva hallituksen esitysluonnos sisältää useita erillisiä muutoksia arvonlisäverolakiin ja muihin siihen liittyviin lakeihin. Kaupan liitto pitää järkevänä keventää arvonlisäverolain laskujen säilytyspaikkaa koskevia edellytyksiä. Verovelvollinen voisi itse määrätä laskujen säilytyspaikan. Ulkomailla … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi