Kuukausi: helmikuu 2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2022 vp)

Kaupan liitto on ollut edustettuna henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevan hankkeen johtoryhmässä. Hallituksen esitys perustuu pitkälti hankkeen puitteissa tehtyyn valmisteluun. Koska olemme voineet tuoda kantamme hankkeessa käsiteltyihin … Lue lisää

Talous ja nuoret TAT ry ja Nuori Yrittäjyys ry yhdistyvät – Kaupan liitto yksi uuden yhdistyksen perustajajäsenistä

Talous ja nuoret TAT ry ja Nuori Yrittäjyys ry yhdistävät toimintansa 1.6.2023 alkaen, ja yhdistys kulkee jatkossa nimellä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT. Kaupan liitto on mukana uuden yhdistyksen perustajajäsenenä. Yhteistyön tavoitteena on antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus oppia talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

Kiertotaloudesta osa kauppaa ja kuluttajien arkea? – Kaupan liitto rohkaisee mukaan keskusteluun

Kiertotalous voisi toteutua kuluttajakaupassa, jos tuotteiden käyttöikää pystytään pidentämään lisäämällä käytettyjen tuotteiden kauppaa sekä vuokraus- ja korjaustoimintaa. Tuoreissa päättäjille osoitetuissa politiikkasuosituksissa ja kulutustutkijoiden kanssa laaditussa raportissa haetaan keinoja edistää kiertotaloutta. Kaupan liiton asiantuntijoiden mukaan kaikista keinoista kiertotalouden kehittämiseksi on hyvä rohkeasti keskustella.

Kaupan työehtosopimuksen palkalliset perhevapaat pitenevät 

Osana Kaupan työehtosopimusneuvotteluita sovittiin pidemmästä palkallisesta perhevapaasta ei-synnyttäville vanhemmille. Kaupan liitto pitää muutosta tärkeänä työehtosopimuksen ajantasaistamisena. Muutos kannustaa vanhempia tasapuolisempaan perhevapaiden jakamiseen. TES-muutos juontaa juurensa 1.8.2022 voimaan tulleesta perhevapaauudistuksesta.  

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi