työehtosopimukset

Kaupan työehtosopimuksen palkalliset perhevapaat pitenevät 

Osana Kaupan työehtosopimusneuvotteluita sovittiin pidemmästä palkallisesta perhevapaasta ei-synnyttäville vanhemmille. Kaupan liitto pitää muutosta tärkeänä työehtosopimuksen ajantasaistamisena. Muutos kannustaa vanhempia tasapuolisempaan perhevapaiden jakamiseen. TES-muutos juontaa juurensa 1.8.2022 voimaan tulleesta perhevapaauudistuksesta.  

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi