Tyhjää liiketilaa kaupunkien keskustoissa hieman entistä vähemmän

Tyhjien liiketilojen määrä on hivenen pienentynyt 25 kaupungissa eri puolilla maata. Liiketilojen käytöllä mitattuna kaupunkikeskustojen elinvoima on samalla hieman parantunut. Mitatuista kaupungeista suurimman elinvoimaloikan vuodessa on tehnyt Turku.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi