Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa pian – Kaupan liitto laatimassa käytännesääntöjä tulkinnan avuksi

Toukokuun lopussa tulee yrityksissä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn olla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista. Kaupan liitto pyrkii osaltaan helpottamaan paikoin vaikeaselkoisen asetuksen tulkintaa laatimalla toimialakohtaiset käytännesäännöt.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi