Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n lausunto elintarvikemarkkinalain ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi