Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Kaupan liitto on antanut lausuntonsa liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi