Päivä: 26.2.2021

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa PTY ry:n yhteislausunto elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä uudistetaan elintarvikelaki vastaamaan harmonoitua EU-säädöstöä ja jäsennetään valvontakokonaisuutta sisältäen hallinnolliset pakkokeinot, hallinnolliset sanktiot ja rikosoikeudelliset rangaistukset. Siinä myös lisätään viranomaisten valvontakeinoja, mukaan lukien elintarvikealan toimijan luotettavuuden arvioiminen. PTY:lle ja … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi