Päivä: 5.12.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta

Kaupan liitto on ollut edustettuna lausunnon kohteena olevan hallituksen esityksen taustalla olevaa mietintöä valmistelleessa oikeusministeriön työryhmässä. Koska olemme voineet tuoda kantamme kattavasti esille työryhmätyön aikana, toistamme tässä yhteydessä vain ne … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi