Päivä: 11.1.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Kaupan liitto katsoo, että hallituksen esityksessä (s. 40 ja 44)ehdotettu niin sanottu dynaaminen soveltamisalarajaus, jonka mukaan sekä kieltotoimenpiteitä koskevasta edustajakanteesta annettavan lain että ryhmäkannelainaineellinen soveltamisala määräytyy kummankin lain 1§:ään sisällytettävän … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi