Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta pikamaksamisen käyttöönoton edistämiseksi (pikamaksamisasetus)

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi