Päivä: 20.2.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2022 vp)

Kaupan liitto on ollut edustettuna henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevan hankkeen johtoryhmässä. Hallituksen esitys perustuu pitkälti hankkeen puitteissa tehtyyn valmisteluun. Koska olemme voineet tuoda kantamme hankkeessa käsiteltyihin … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi