Päivä: 22.9.2023

Kaupan liiton lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tavaroiden korjaamista edistävistä yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivien (EU) 2019/771 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta

Osana vihreää siirtymää ja kestävän kulutuksen tavoitetta direktiiviehdotuksella halutaan edistää tavaroiden korjaamista kaikkialla EU:ssa. Kaupan liitto katsoo, että direktiiviehdotus on tavoitteiltaan oikean suuntainen, sillä nykymalli ei ole kestävä sen paremmin … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi