Päivä: 10.11.2023

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 70/2023 vp)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös) vaikuttaa tulevaisuudessa merkittävästi verkon välityspalveluiden tarjoamiseen. Kaupan alan yritysten kannalta erityisen suuri merkitys on säännöksillä, joilla ohjataan … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi