Kaupan liiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta HE 79/2023 vp

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi