digieuro

Kaupan liiton lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisen euron käyttöönotosta (digieuroasetus)

Kaupan liitto kannattaa digitaalisen euron kehitystyötä ja Euroopan keskuspankin maksutavalle asettamia tavoitteita. Digitaaliseen vähittäismaksamiseen tarvitaan lisää kilpailua sekä eurooppalainen vaihtoehto kansainvälisille maksukorteille, joiden käsiin digitaalinen maksaminen on Euroopassa keskittynyt. Lisääntyvä … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto valtioneuvoston selvityksestä koskien Euroopan keskuspankin selvitystä digitaalisesta eurosta

Kaupan liitto kannattaa valtioneuvoston selvityksessä esitettyä Suomen kantaa digitaalisesta eurosta. Digitaalisen euron jatkokehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota maksutavan käytön kustannuksiin kaupalle ja kuluttajille, digitaalisen euron helppoon käytettävyyteen ja toimivuuteen häiriötilanteissa. … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi