kiinteistövero

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnolla oleva hallituksen esityksen luonnoksen taustalla on Marinin hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan päämääränä on kiinteistöverouudistus, jossa verotusarvot heijastavat paremmin käypiä arvoja, ottaen nykyistä paremmin huomioon markkina-arvot. Esitysluonnoksen tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa ja alueellisia hintaeroja. Kaupan liiton mukaan tavoite on kannatettava sillä verotusarvot ja käyvät arvot eivät nykyisellään ole riittävässä tasapainossa. … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi