kuljetus

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Kaupan alalle on tärkeää, että Suomessa on kattava ja toimiva vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkko palvelemassa kaupan alan kuljetuksia sekä kansalaisten liikkumista. Tietty vähimmäismäärä lataus- ja tankkauspisteitä lisää kuluttajien ja raskaan liikenteen … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavaksi asetukseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta ja Teknisen Kaupan Liitolta lausuntoa luonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavaksi asetukseksi. Kauppa pitää tärkeänä, että lainsäädännön toimeenpanoon, mukaan lukien yritysten neuvonta, varataan riittävät … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi