kuluttajansuojaviranomainen

Kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia koskeva laki eduskunnan käsittelyssä – myös markkinointia koskevaa viranomaisohjetta selkiytetään

Kaupan mielestä kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotetuissa lakiuudistuksissa on merkittäviä epäkohtia. Kuluttaja-asiamies ja Kaupan liitto uudistavat yhdessä parhaillaan hintailmaisuja koskevia markkinointiohjeita tavoitteenaan saada työ vietyä läpi vielä kuluvan vuoden aikana.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi