ostoprosessi

Maksuton kasvukoulutus: Myynti ja markkinointi

Asiakkaan auttaminen digitaalisella ostopolulla vaatii myynnin ja markkinoinnin yhteistä aikaa. Moderni myynti on asiakkaan kohtaamista ostopolun kaikissa vaiheissa, joten se vaatii monikanavaisuutta ja näkemyksellisyyttä. Myynnin ja markkinoinnin on ymmärrettävä paremmin asiakkaan ostopolkua, asiakaspersoonaa sekä pystyttävä vakuuttamaan ostoprosessissa useampi päättäjä. Onnistuakseen myynti tarvitsee runkoja ja raameja sekä markkinoinnin kanssa yhteistä aikaa ja markkinoinnin dataa. Markkinointi tarvitsee … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi